KURAN'DA BİLDİRİLEN YECÜC VE MECÜC'ÜN, I VE II. DÜNYA SAVAŞLARINA İŞARET EDİYOR OLMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR (FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN) >>>

KURAN'DA BİLDİRİLEN YECÜC VE MECÜC'ÜN, I VE II. DÜNYA SAVAŞLARINA İŞARET EDİYOR OLMASI KUVVETLE MUHTEMELDİR (MAKALE)

YE'CÜC VE ME'CÜC'ÜN, I. VE II. DÜNYA SAVAŞLARI OLDUĞUNA DAİR HADİSLERDEN İŞARETLER

YECÜC VE MECÜC'ÜN I. VE II. DÜNYA SAVAŞLARINA İŞARET ETTİĞİNE DAİR YENİ BİR İŞARET: ATEŞLİ KÜKÜRT

Allah'ı inkar adına ortaya çıkmış olan; insanlara, Allah'a karşı sorumlu olmayan başıboş birer hayvan olduğu telkinini veren, her şeyin tesadüflerle meydana geldiği iddiasını kitlelere yayan ve doğal seleksiyon iddiası ile tüm dünyaya zayıfların yok olması, güçlülerin ise hayatta kalması düşüncesini yayarak 20. yüzyılın başından itibaren bütün dünyayı zulme, dejenerasyona, kitle katliamlarına, savaşlara sürükleyen EVRİM TEORİSİNİN, ASIL KORUYUCUSU, ASIL DESTEKLEYİCİSİ MASONLUKTUR.

Evrim teorisini bugünkü hali ile ortaya atan ve bu aldatmacanın kitlelere yayılmasına önayak olan Charles Darwin’in dedesi ERASMUS DARWİN, İSKOÇYA’DA, CANONGATE KILWINNING NO. 2 LOCASINA BAĞLI ÜNLÜ BİR MASONDUR. CHARLES DARWİN DE DEDESİ İLE AYNI LOCADANDIR, 27 DERECEDEN MASONDUR. Charles Darwin'in kardeşleri de aynı şekilde masondur.

MAKALENİN DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ >>>

Müslümanları kan dökücü olarak göstermeye çalışanlar yanılıyor; İslamiyet şefkat, merhamet ve sevgi dinidir >>>

Mason teşkilatının kirli yüzü, düşük dereceli masonların tamamından gizlenir >>>

Evanjelik masonların İncil’e dayandırmaya çalıştıkları sahte izahlara dikkat >>>

Ateist masonların etkisinde kalan bazı Evanjelikler, Deccalin kirli oyununa gelmemelidirler >>>

Dünyadaki ekonomik güç masonların tekelindedir >>>

Mescid-i Aksa'daki olaylar, masonların güdümünde suni olarak gerçekleştirilen bir provokasyonun sonucudur >>>

Masonluğun kirli yüzünü bilmeyen pek çok dindar, farkında olmaksızın masonik sistemi desteklemektedir >>>

Masonlar telaşa kapıldılar >>>

Deccal komitesi: Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotsky ve diğer kanlı faşist ve komünist liderler >>>

İman edenler masonların çirkin oyununa gelmemelidirler >>>

Bediüzzaman Said Nursi'nin, deccalin, Darwinizm ile dünyayı aldatmasına işaret eden sözleri >>>

Deccali sistem olan masonluk, Allah’ı inkar eder ve şeytana tapar >>>

Deccali sistem masonluk, basını kullanarak iman edenleri birbirine düşürmeye çalışmaktadır >>>

İncil'de bahsi geçen ''deccal Birliği'', şu an tüm dünyada hakim olan ve kan akıtan ''masonluktur'' >>>

Masonların tek göz sembolü, deccalin sembolüdür >>>


Global Masonluk 1. Cilt Kabala ve Masonluk
Tapınakçılar ve Masonlar Tapınak Şövalyeleri
Yehova'nın oğulları ve Masonlar  

ATEİST MASONLUK

21. Yüzyıl masonluğu: Sessiz ve derinden Ahtapotun kolları Avrupa'yı sarıyor
Amerika'nın gizli tarihi -1- Amerika'nın gizli tarihi -2-
Amerika'nın gizli tarihi -3- Amerika'nın gizli tarihi -4-
Amerika'nın gizli tarihi -5- Atatürk 1935 yılında mason localarını kökü dışarıda olduğu için kapanıyor sütunlar yıkılıyor
Avrupa'yı kuşatan tapınakçı şebekesi Bir ortaçağ mafyası: Tapınakçılar
Deccali sistemin, yani masonluğun ibadetleri engellemek için yerleştiği yer, Süleyman Mescidi'dir Deccali sistem masonluk, kendine dindar görünümü vererek insanları aldatmayı hedefler.
Deccal komitesi: Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotsky ve diğer kanlı faşist ve komünist liderler Fransa dinden neden bu kadar korkuyor?
Global masonluk -1- Global masonluk -2-
Global masonluk -3- Global masonluk -4-
Global masonluk -5- Global masonluk -6-
Global masonluk -7- Günümüzde Türk masonluğu
Her bölünmede güçlendiler İman edenler masonların çirkin oyununa gelmemelidirler
İncil'de bahsi geçen ''deccal Birliği'', şu an tüm dünyada hakim olan ve kan akıtan ''masonluktur'' Kabala'nın 5000 yıllık sırrı
Kötülüğü örgütleyenlere çağrı Kutsal topraklarda Bizans oyunları
Kutsal toprakların kaybedilmesinin ardından Mason kaynaklarında materyalizm
Masonlarda eski Yunan’dan yeniçağ Avrupası’na evrim hurafesi Masonlarda ruhun inkarı
Masonlar DP içine üstad mason A.Salih Korur'u yerleştirdiler Menderes'i kuşatan masonlar Masonların ve Darwinistlerin karanlık ittifakı
Masonların yanılgıları Masonluğun saklanan yüzü -1-
Masonluğun saklanan yüzü -2 Masonlukta sembollerin sırları
Mescid-i Aksa saldırısı ve son kehanet -1- Mescid-i Aksa saldırısı ve son kehanet -2-
Mescid-i Aksa saldırısı ve son kehanet -3- Özbekistan'da iç çatışmalar durmak bilmiyor
Tapınakçı felsefe ve masonik eylem Tapınakçılar mason localarına sızıyor
Tapınakçılar tarih sahnesinde Tapınakçılar yeraltına iniyor
Tapınakçı mason biraderler Tapınak şövalyelerinin ekonomik gücü
Türkiye'de ilk mason ve ilk loca Türkiye'de masonik örgütlenmenin adım adım çöküşü
Türkiye masonları deşifre oluyor  

DECCALİYET

Ahir zamanda kan akıtacak olan deccaldir. Hz. Mehdi (as), deccalin sel gibi akıttığı bu kanları durdurmaya gelecektir. Sn. Adnan Oktar'ın Deccaliyet ve Mehdiyete işaret eden ayet açıklamaları (Kaçkar TV, 19 Kasım 2010)
Asıl olan deccalin fikir sistemini etkisiz hale getirmektir, bunu Hz. Mehdi (as) yapacaktır Deccal hipnozla insanları etki altına almış, ahir zamanın en açık gerçeklerini göremeyecek hale getirmiştir
Tüm dünyada Müslümanlar şehit edilirken, yüz binlerce insan açlık sınırında yaşarken, hemen her gün şehit cenazeleri kalkarken ''Deccal nerede ki?'' deme gafletinden sakınmak gerekir Deccaliyetin fitne ve katliamlara sebep olacağı hadislerde bildirilmiştir
Her gün deccaliyetin faaliyetleri anlatılırken, Mehdiyetin anlatılmaması olmaz Deccaliyet hakkı batıl, batılı hak göstererek insanları kandırır
Deccal nasıl öldü? Masonluğun sosyal silahı Darwinist aldatmacanın sonu Deccalin kurduğu tuzaklar da Allah'ın kontrolündedir
Ateist masonların etkisinde kalan bazı Evanjelikler, Deccalin kirli oyununa gelmemelidirler Hz. Mehdi (a.s.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır
Dünya nüfusunun üçte birini katletmeyi planlayan düşünce Antikrist (deccali) düşüncedir Masonların tek göz sembolü, deccalin sembolüdür
Deccalin ayini: Terör -2- Deccalin ayini: Terör -1-
Bediüzzaman Said Nursi'nin, deccalin, Darwinizm ile dünyayı aldatmasına işaret eden sözleri Deccali sistem olan masonluk, Allah’ı inkar eder ve şeytana tapar
Deccali sistem masonluk, basını kullanarak iman edenleri birbirine düşürmeye çalışmaktadır Deccalin sinsi oyunu
Deccal komitesi: Darwin, Marx, Stalin, Lenin, Mao, Trotsky ve diğer kanlı faşist ve komünist liderler Deccali sistem masonluk, kendine dindar görünümü vererek insanları aldatmayı hedefler.
Deccali sistemin, yani masonluğun ibadetleri engellemek için yerleştiği yer, Süleyman Mescidi'dir İncil'de bahsi geçen ''deccal Birliği'', şu an tüm dünyada hakim olan ve kan akıtan ''masonluktur''
Deccal nasıl öldü? ( 5 ) Deccalin oyunu sona erdi - 2-
Deccalin oyunu sona erdi - 1- Deccal'in karakterini teşhis edebilmek
Ahir zamandaki büyük kuraklık, deccaliyetin İslam'a karşı saldırıya geçtiğinin alametidir Deccal nasıl tanınır? -3-
Deccalin organize ettiği dinsizlik fitnesi Deccal nasıl tanınır? -1-
Mesih Deccal sessizce görevine başladı Mesih Deccal nerede saklanıyor?

 

Masonlar I Tapınak Şövalyeleri ve Masonlar
Masonluun felsefesi Türkiye'de masonluğun gizli tarihi
Masonluk Mason zulmü
 21. yüzyıl masonluğu (Cep Kitabı)  

ATEİST MASONLUK

Dünya derin devleti masonluk Masonların dünya çapındaki örgütlenmeleri ve karanlık faaliyetleri
Masonların örgütlenmesi Masonluğa giriş şartları ve yemin töreni sırasında yaşananlar
Masonluk nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Masonlukta 33. derecede verilen sır
Masonlukta dereceler Masonluk, tarihi Hz. Süleyman dönemine kadar uzanan eski bir örgüttür
Mason mabetlerinde yaşanan ve şeytan ile doğrudan bağlantıya geçilen hipnoz seansları Türk devletlerinde mason yapılanması
Türkiye'de masonluğun gizli tarihi

DECCALİYET

Bir kişi deccalin ordusuyla karşı karşıya gelmiyorsa, bu durum onun Mehdi talebesi olmadığını gösterir. Alak Suresi; Deccaliyet insanları Allah'ın hükümlerini yerine getirmekten alıkoyar.
Leyl Suresi; Allah dünyaya hakim olan deccaliyetin yıkılmasını kolaylaştıracaktır. Buruc Suresi; Deccaliyetin nasıl zulüm yapacağına Kuran'da işaret edilmektedir.
Cübbeli'ye cevaplar - 535 (Cübbeli anlattığı Deccal tarifine asla inanmıyordur, inananlara da gülüyordur.) Deccaliyetin afyon saçmasında, Müslümanların beyninin uyuşturulmasında görev almış sözde alimlere karşı Müslümanların dikkatli olması lazım.
''Deccal varsa, Mehdi varsa zaten bana şeyhim söyler'' demek olmaz. Mürşidler işaret ederler, aleni söylemezler. Bazı kimseler deccaliyetin asıl vasfını göz ardı ediyor. Deccaliyetin en önemli özelliği insanlığı dinsiz yapmasıdır.
Hz. Mehdi (as)'ın deccalle mücadelesi 40 yıl sürecektir. 2020 gibi deccaliyet son bulacak inşaAllah. Deccaliyeti anlatırken Mehdiyetin deccaliyeti ortadan kaldıracağını çok iyi vurgulamak gerekir.
Deccalin çıkış alametlerinin hepsi gerçekleşmiştir. Buna rağmen ''deccal var mı ki?'' demek makul değildir. Cübbeli'ye cevaplar - 497 (Cübbeli, hutbelerde deccalin anlatılmamasının, kıyametin yaklaştığının alameti olduğunu anlatıyor.)
Cübbeli'ye cevaplar - 485 (Hz. Mehdi (a.s.) şefkati, merhameti, güzelliği getireceği halde, Cübbeli Hz. Mehdi (a.s.)'ı -Allah esirgesin- Deccal gibi gösteriyor. Bu bir fitnedir.) Cübbeli'ye cevaplar - 483 (Hem İttihad-ı İslam'ı, Mehdiyeti, Hz. İsa (a.s.)'ın, Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelişini müjdelemekten vazgeçmek, hem de Deccal ordularına gelin beni öldürün şehit olurum demek olmaz.)
Cübbeli'ye cevaplar - 482 (Deccaliyet, Mahmut Hocamızın talebelerini, Cübbeli kanalıyla pasivize etmeye çalışıyor) Cübbeli'ye cevaplar - 481 (Deccaliyete karşı hüsn-ü zan olmaz)
Deccal çıktığında Hz. Mehdi (as) çıkmazsa deccaliyetin bir önemi yok. Hz. Mehdi (as) yıllardır yapılmış olan tahribatı ortadan kaldıracak. Münafıklar köpek besler gibi münafık beslerler. Deccalin ordusu münafıkları kullanır, onları kumanda eder.
Mehdiyet ortaya çıkmasaydı deccaliyet Müslümanları bu yüzyılda yok ederdi. İmam Rabbani kendi döneminde deccalin ve alametlerin çıkmadığını gördüğü için bu dönemde Hz. Mehdi (as) gelmemiştir diyor.
Cübbeli'ye cevap - 462 (Cübbeli, Deccaliyet'in zuhur ettiğini, Dünya'nın sonunun geldiğini anlatıyor.) Cübbeli'ye cevap - 446 (Müslümanları doğrayan Mehdi'nin adı deccaldir, Müslümanları birbirine birleştiren, birbirine sevdiren Mehdi'nin adı da gerçek Mehdi'dir.)
Cübbeli'ye cevap - 445 (Deccal Mehdiyeti, İttihad-ı İslam'ı savunana saldırır, nefes aldırmaz, kendisine uyanı ise koruyup kollar, elinden öper) Deccalden Müslümanları kurtaracak olan kişi Hz. Mehdi (as)'dır.
Seyyid Salih Özcan'ın sohbetini anlatmak bazı Nur talebelerinin üstündeki büyüyü kaldırır, deccalin oyununu bozar. Deccal, Nur talebelerinin yüzde 1'lik kısmına Hz. Mehdi (as)'dan ve Hz. İsa (as)'dan bahsetmemeleri için büyü yaptı.
Hz. İsa (as)'da deccal ve şeytanları kontrol etme ilmi var, Allah onu öyle yaratmıştır, hepsini rüzgar gibi savuracaktır. Dünyanın heryerinde istihbaratlar İsa (as)'ı arıyorlar ama asla bulamazlar. Bediüzzaman Hristiyanlarla Müslümanların birlikte hareket ederek deccali yıkabileceklerini söylemiştir.
Deccaliyeti de Allah yaratır. Deccalin bir özelliği de insanlara şeytanı musallat etmektir.
Deccalin ana özelliği neredeyse bütün dünyayı dinsiz yapmasıdır. Deccal bazı cahil Müslümanları bedava veya paralı olarak kendisine asker etti.
Cübbeli'ye cevaplar - 444 (Deccaliyet şu an dünyanın çok büyük bir kısmını kapladı, Mehdiyet ise var gücüyle bu sisteme karşı mücadele ediyor.) Cübbeli'ye cevaplar - 443 (Cübbeli deccalin geldiğinin farkında. Deccalin ana özelliği dünyanın yüzde 99'unu dinsiz yapmasıdır.)
Cübbeli'ye cevaplar - 441 (Fıkıh bilgisinin eksikliği önemli değildir, önemli olan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı teşvik etmektir. Cübbeli farkında olmadan Deccali sisteme hizmet ediyor.) Cübbeli'ye cevaplar - 439 (Deccal'in ana özelliği insanları dinsiz yapmış olmasıdır.)
Cübbeli'ye cevaplar - 438 (Deccal fen ve felsefeyle ortaya çıkar, Cübbeli'nin anlattığı tarzda Atlas okyanusunda balık tutarak gününü geçirmez.) Deccalin kafası İstanbul'da fikren koptuğunda İslam alemindeki kolu bacağı da öldü demektir.
Deccaliyetin, Müslümanları İslam'ın hakimiyetini anlatmamaya ikna etmesi çok büyük bir mucizedir.  Son sureler hep Deccaliyete ve Mehdiyete işaret eder.
Deccal yalnız değildir, deccalin komitesi de vardır. Alak Suresi'nde işari olarak Deccaliyet ve Mehdiyet anlatılmaktadır.   Nur talebesi olduğunu zanneden ama enaniyetten kafası donmuş, farkına varmadan deccalin safına geçmiş bazı kişilere Bediüzzaman Mehdiyeti nasıl anlatıyor? - 2
Nur talebesi olduğunu zanneden ama enaniyetten kafası donmuş, farkına varmadan deccalin safına geçmiş bazı kişilere Bediüzzaman Mehdiyeti nasıl anlatıyor? - 1 Sahte Mehdi korkusuyla şeytan bazılarını deccal askeri haline getiriyor.
Önemli olan deccalin ana alametleridir, yani dinsizliği hakim etmesidir. Diğer alametleri ikinci dereceden alametlerdir. Üniversitelerde Darwinizm okutulurken, ''Deccal nerede?'' ''Darwinizm neden önemli?'' demenin mantığı yoktur.
Cübbeli'ye cevap-431 (Cübbeli dinsizi yeniden dinsiz yapacak bir deccal bekliyor.) Cübbeli'ye cevap-425 (Cübbeli konuşmalarında hem deccalin çıktığını, hem de Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhur vaktinin geldiğini anlatıyor, ancak farkında değil.)
Deccal dininin kurucusu Darwin'dir. Mesih Deccal bu dinin bir müntesibidir, ileri safhada çıkacak hipnozla etkili olacak bir şarlatandır. Bediüzzaman deccalin büyüsünün Hz. İsa (as)'la tam bitirileceğini anlatıyor. Mehdiyet şu an tüm gücüyle deccaliyeti yıkmaya çalışıyor, ama Hz. İsa (as)'ın çıkışıyla tam bitecek.
Deccalin mahiyetini anlatan hadisler Korkmaları gereken deccalden korkmayıp, kokmamaları gereken Hz. Mehdi (as)'dan korkuyorlar.
Deccaliyetin insanlara verdiği en büyük acılardan olan sıkıntı, korku ortamı Hz. Mehdi (as) zamanında kalkacak, herkes her yerde güvenlik içinde olacak. 3000 yıldır Kral Mesih yani Mehdi'nin gelmesi için ağlayarak dua eden dindar İsraillilerin duası kabul olacak ve İsrail'deki deccali yönetim yıkılacak, Museviler huzur içinde yaşayacaklardır.
Cübbeli'ye cevap-420 (Cübbeli'nin Deccaliyetten Allah'tan daha çok korkan bir üslubu var. Oysa iman ehli Müslümanlar Deccaliyeti çok rahatlıkla yener inşaAllah.) Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği deccal, süfyan gibi pek çok ahir zaman şahsı ve 150 hadisi çıkmış, Türk İslam Birliği'nin gerçekleşmesine çok az zaman kalmıştır.
''Hz. Mehdi geldi gitti, deccali de öldürdü'' diyorlar. Peki deccal öldüyse İslam alemi niye esaret altında, bu kanları kim döküyor? Deccal neredeyse Hz. Mehdi (as) oradadır. Mekke ve Medine'ye deccal girmeyeceğine göre, Hz. Mehdi (as) da Mekke ve Medine'de olmayacaktır.
661. Furkan Suresi'nden açıklamalar: Dikkatli olmak farzdır. Hz. Mehdi (as) ve veliler deccalin büyüsünden irade ve keskin bir dikkatle kurtulurlar. Cübbeli'ye cevaplar - 419 (Peygamber Efendimiz (sav) deccalin Mekke ve Medine’ye giremeyeceğini söylüyor. Deccalin giremediği yere Hz. Mehdi (a.s.)'da girmez.)
Mehdiyeti deccalin yapısından anlarız. Bu öyle karmaşık bir konu değil. Bediüzzaman deccaliyeti çok detaylı anlatıyor. 1400 senedir her namazda Müslümanlar da deccalden Allah'a sığınıyorlar. Dolayısıyla her namazda Hz. Mehdi (as) da akla geliyor.
Deccalin geldiğini alametlerinden anlıyoruz. Peygamberimiz (sav) deccal geldiğinde insanları dinsiz yapacak diyor. Şu an neredeyse 6.5 milyar insan dinsiz. Deccaliyet cereyanı münafıkane olarak ortaya çıktı. İslam aleminde münafık tehlikesi şu an organize olarak devam ediyor.
Müslümanlar, ''İttihad-ı İslam ne kadar zor'' deyip deccalin büyüsünü yayacaklarına, İttihad-ı İslam'ın mutlaka gerçekleşeceğini söylemelidir. Deccaliyetin sürekli aleyhte propaganda yaptığı Hz. Mehdi (as)'a ilk zamanlarında öfke duyulacak, sonra Hz. Mehdi (as)'ın ve talebelerinin çok sevildiği bir dönem olacaktır.
Deccal Hz. İsa (as) olduğunu iddia ettiğinde, yüzüne bakan Müslümanlar tipinin bozukluğundan onun Hz. İsa (as) olmadığını hemen anlayacaklar.  Müslümanların Hz. Mehdi (as)'ın kan akıtmayacağını bütün dünyaya iyice anlatmaları gerekiyor. Kan akıtacak olan deccaldir.
Farklı mezhepteki Müslüman kardeşlerimize düşmanlık edilmesi, Müslümanlığı ortadan kaldıracak bir sistemdir. Bunu yapan deccallik yapmış olur. Deccal ateist masonların lideri olan bir şahıstır. Onun hipnozunu Hz. İsa (as) bozacaktır.
Hamiyet-i İslamiyesi güçlü olan samimi kardeşlerimiz bana vargüçleriyle yardımcı olsunlar. İttifak edersek deccaliyeti Allah'ın izniyle yerle bir edeceğiz. Deccaliyetle mücadele eden bir insanın deccali yenmesini engelleyen deccal yanlısı olur. Grup haseti nedeniyle bu kitapların okunmasını yasaklamak, kardeşlerimizi deccaliyetin pençesine terk etmek olur.
Mehdiyeti, deccaliyetin tüm imkanlarıyla aleyhte atağa geçtiği bu dönemde anlatmak çok kıymetlidir. Şeytan dinde negatif bilinçaltı kurgulama yapıyor. İnsanların büyük kısmı bu şekilde deccaliyetin içinde yüzüyorlar, farkında değiller.
Bediüzzaman deccaliyetin bazı insanlardaki korku damarından istifade edeceğini söylemiştir. Deccal Hz. Mehdi (as)'ı hapsederek etkisiz hale getirmeye çalışacak fakat başaramayacaktır.
Kehf Suresi'nden açıklamalar: Yecuc ve mecuc deccalin insan olarak kullandığı elemanların adıdır. Deccal onların lideridir. Darwinistlerin perişan haline rağmen deccal dünyada 6,5 milyar insanı büyüyle, telkinle ikna etti.
İsa Mesih, deccali etkisiz hale getirecek ve insanların üzerindeki büyü kalkacak ve ferahlayacaklar. ''Peygamberimiz (sav)'in yapamadığını Hz. Mehdi (as) mı yapacak?'' diyenlere cevap: Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)'in kumandanı olarak gelecek ve dünya çapında zafer kazanacaktır. Peygamberimiz (sav) deccalin dünya tarihindeki en büyük fitne olduğunu bildirmiştir.
Önemli olan Mesih Deccal değil, deccalin fikir sistemidir. Batıl dini olan Darwinizm'dir. Kuran'ın bütününe, Tevrat'ın ve İncil'in bütününe Mehdiyet hakimdir. Dünya tarihi boyunca hep Mehdiyet ve deccaliyet arasında bir mücadele olmuştur.
Deccal anti Mehdidir. Hz. Mehdi (as)'ın yaptığı görevlerin tam tersini yapacaktır. Kuran'ın hangi sayfasını açsak deccaliyetle Mehdiyetin mücadelesi anlatılır. Furkan Suresi'nde de bunu görüyoruz.
Deccal doğrudan dinsizliğe çağırmayacak, dolaylı yollardan dine saldıracak. Hz. Mehdi (as)'a karşı direnme Hz. Mehdi (as) devrinin bir özelliğidir. Yüz yıldır deccaliyet Mehdi gelmeyecek diye insanları eğitti.
Deccal hipnoz gücünü yaparken evinde oturup birkaç tılsımla yapmıyor. Bu şeytanlara verdiği bir görevdir. Bediüzzaman Hazretleri'nin açıklayıp dikkat çektiği yeis; ümitsizlik ve havf; korku konularını deccaliyet, inananlar arasında yaymaktadır, bu konu hakkında Müslüman kardeşlerimizi uyarmamız gerekiyor.
1546'da kıyamet kopacak diyor Bediüzzaman, ama deccal öyle bir büyü yapmış ki, bazılarının gözleri 70 perdeyle perdelenmiş. Deccaliyet kan ister, Hz. Mehdi (as) anti kandır. Güzel, iyi, temiz olan herşey Mehdiyettir.
'Son kez İslam'ın dünya hakimiyeti olacak, 70 yıl içinde dünya bitecek' diyorum, deccaliyetin hipnozundan insanlar olayın büyüklüğünü anlayamıyor. Peygamberimiz Hz. Mehdi (as) devrinde deccalin ordusu olacak 70 bin sarıklı münafığı haber vermiştir.
Müslümanlar birleşmedikleri müddetçe deccale yenilirler, çözümü Allah göstermiş, Peygamberimiz (sav) göstermiş. Şeytanların deccale hizmet edecekleri hadiste haber verilmiştir.
Deccal bir tür manyetik alan meydana getiriyor dünyada, bilmediğimiz bir sistemle yapmış olabilir, insanların beynini uyuşturuyor. Korkaklık için en mühim his diyor Bediüzzaman, deccaliyet en mühim hissi kullanıyor.
Deccal Hz. İsa (as)'ın varlığını hissetti mi etkisiz hale gelir. Hz. Mehdi (as)'da da konuşamayacak hale gelir. Hadiste deccalin bazı alimleri de kendi safına alıp ilk gireceği şehrin İstanbul olduğu haber verilmektedir.
Bediüzzaman deccalin yaptığı hipnozu çok hikmetli açıklıyor. Çektikleri acıları hipnozun etkisiyle hissedemiyorlar diyor. Süfyaniyet ve deccaliyet bilim adıyla ortaya çıkar. Bilimle delalete düşecekler.
Deccaliyet şu anda durumu muhafazaya çalışıyor, ilerleme kaydedemiyor. Deccalin ana hedefi Hz. Mehdi (as)'dır. Vargücüyle yükleniyor ama Hz.Mehdi (as) çelik gibi yaratılmıştır, etki edemez.
Deccalin hipnozu aynı zamanda Mehdiyet için bir örtü oluyor, bu hipnoz vesilesiyle Hz. Mehdi ilerliyor. Bu hipnozu delenler gerçeği hemen anlıyor. Deccalin hipnozunun kırılması için dua edelim, bu hipnoza karşı en güzel şey duadır. Mehdiyetin nuruyla deccalin büyüsü kısmen kırılıyor.
Hristiyan alemi de deccalin hipnozunun etkisi altında akıl almaz şeylere inanıyor. Deccalin özelliği tüm şeytanları etkisi altında tutmasıdır, şeytanları kullanarak insanlara hipnoz yapıyor.
Peygamberimiz (sav) deccale tabi olacak 70 bin sarıklıdan bahsediyor, deccal bunları hipnozla etkiliyor, akılları kapanıyor. O yüzden İslam alemi toparlanamıyor. Mehmet Şevket Eygi samimi bir Müslüman. Deccalin hipnozuna karşı direnen bir insan maşaAllah.
Deccaliyet entel özentisi bir üslubu ve internet dilini de insanlara sundu. Dini ifadeleri bile açıkça söyleyemez hale geldiler. Deccaliyet entel özentisi bir üslubu ve internet dilini de insanlara sundu. Dini ifadeleri bile açıkça söyleyemez hale geldiler.
Deccaliyetin hipnozu neredeyse tüm dünyayı etki altına almış durumda. Gerçekleri örtbas eden bir mekanizma, adeta bir büyü işliyor şu an. Deccaliyet hipnozla insanları doğrudan alıkoyuyor. İnsanlar farkında bile değil. Bu hipnoz İsa Mesih (as)'la tam anlamıyla ortadan kalkacaktır.
Hz. Mehdi (as) süfyanın ve deccalin kendini, değil fikirlerini ortadan kaldırıyor. Darwinizm ve materyalizmi ortadan kaldıran kimse, Hz. Mehdi (as) da odur. Bediüzzaman, deccalin Müslümanların şikakından (ayrılığından) faydalanacağını söylemiştir, buna karşı dikkatli olmak lazım. Mehdiyet döneminde düşmanlığın yerini şefkat ve koruma alacaktır.
Ahir zamanda başı sarıklı 70 bin kişinin deccale tabi olacağını söyleyen hadisler Bediüzzaman deccaliyetin, Müslümanlar arasındaki ayrılıklardan faydalanarak İslam alemini esir alacağını söylüyor
Cübbeli'ye cevaplar - 308 (Cübbeli'nin müteşabih deccal hadislerini açıklama şekli) Deccalin cenneti cehennem cehennemi cennettir hadisi ahir zamanda bazı insanların Müslümanlardan uzak duracağını anlatıyor.
Bediüzzaman deccalin sureti her yerde zuhur edeceğini açıklamıştır, Lenin'in, Mao'nun, Stalin'in heykellerinin ve fotoğrafların yayılması bu sözün tahakkuk etmesidir. Deccal görevini yapacak. Tahribat yıkım meydana getirecek, sonra Hz. Mehdi (as) gelip bu tahribatı ortadan kaldıracak.
Hz. Mehdi (as) deccalin kurduğu tüm tuzaklardan, gülümseyerek çıkacak, daha da güçlü faaliyet yapmaya devam edecek. Hz. Mehdi (a.s.)'a karşı olanlar deccali kabul etmeyip, deccali de inkar edenlerdir
Bazı Evanjelikler, kan dökülmesini istedikleri için Hz. Mehdi (a.s.)'yi haşa deccal, deccali de haşa Hz. Mehdi (a.s.) gibi görüyorlar. Deccal çıkıp bozulmalarla, fitnelerle tahribat meydana getirdikten sonra, Hz. Mehdi (a.s.) gelecek ve bu tahribatı temizleyip düzeltecektir.
Peygamberimiz (s.a.v.) Mehdiyet döneminde Süfyan'ın ve Deccal'in çizgisinde hareket eden, alim görünümünde bazı cahil kişilerin ortaya çıkacağını söylemiştir. Cübbeli'ye cevaplar - 294 (Cübbeli'nin Atlas okyanusun ortasında oturan, 20km'lik deccal tarifi)
Bediüzzaman deccaliyetin fen ve felsefeyi kullanan bir hareket olduğunu, siyasi madddi kuvvetlerle susmayacağını, yani fikri mücadelenin şart olduğunu söylemiştir Dinin inanılması mümkün olmayan bir şekilde anlatılması bölücü teröre zemin hazırlar ve deccaliyete hizmet eder.
Faruk Beşer 'deccal internettir' diyor. Deccalin varlığını kabul etmiyorsun ki niye internete musallat oldun? Deccaliyetin, Hz. Mehdi (as) üzerindeki baskısı, Hz. Mehdi (as)'ın ününü yayar
Evanjelikler, Müslümanları deccal ordusu olarak görüyorlardı, Irak'ı ve Afganistan'ı işgal etmelerinin sebebi buydu. Evanjeliklerdeki bu düşünceyi yıktık. Usama Bin Ladin suni Mehdi olarak hazırlandı. Sonra onu feci şekilde öldüreceklerdi. Sonra da 'işte o deccaldi, biz deccali öldürdük' diyeceklerdi. Biz bu oyunu bozduk.
Camilerin dolu olması deccaliyetin hakimiyetini engellemez. Farklı grupların camisi olamaz. Bütün Müslümanlar birlik duygusuyla camileri doldurmalıdır. Dünya tarihinin en büyük deccali hareketini Allah'ın yardımıyla biz durdurduk. Akılcı olarak Kuran'ın anlatılmasında Allah bizi vesile etti. Hz. Mehdi ve Hz. İsa'nın bu yüzyılda nüzulunu tüm hadislerle biz anlattık.
Hz. Hızır (as)'la baş edemez hiç kimse. Deccal de Hızır (as)'dan müthiş korkar. Deccali en iyi teşhis eden Hz. Mehdi (a.s.)'dır. Hz. Mehdi (a.s.)'ı da en iyi teşhis eden deccaldir.
Yasin Suresi'nden açıklamalar: Deccalin eğitimi sonucu dünyada vahşi, anlayışsız, egoist bir nesil oluştu Deccaliyetin korku belası insanları sarmıştır. Mehdiyet devrinde hepsi ortadan kalkacak.
Osman Ünlü hocanın deccal ve dabbet-ül arz hakkındaki yanlış anlatımları Ne kadar ilme ve zenginliğe sahip de olsalar, insanlar iman zafiyetinden dolayı, deccaliyeti yıkayacak bilgiyi anlatamıyor.
Bazı Nur talebeleri her gün deccalin ismi geçti mi namazda ellerini ters çeviriyorlar ama bu kadar yoğun faaliyetteyken deccali fark etmiyorlar. İnsanlar tüm liderleri deneyecekler ancak Hz. Mehdi (a.s.) dışında hiçbir lider Müslümanları Deccale karşı koruyamayacak
Patani Müslümanlarına yapılan onca zulüm, deccaliyetin tüm azgınlığını ve şiddetini gözler önüne seriyor. Deccal'i göremiyoruz diyenler, Felluce'deki insanlık dışı uygulamalara baksın.
Deccaliyet her gün faaliyetteyken, Mehdiyetten bahsetmemek olmaz Deccaliyet nedir, deccali nasıl tanırız?
Müslümanlar herşeyin en iyisine layıktır. Dünyada nimetlerden yararlanmama mantığını Müslümanlığın içine sokan deccaldir. Cübbeli'ye Cevaplar - 248 (Deccal ile ilgili müteşabih hadislerin açıklaması)
Cübbeli'ye Cevaplar - 235 (Cübbeli'nin tarifinden deccalin eşşeği) Cübbeli'ye Cevaplar - 224 (Cübbeli'nin anlattığı Deccal'in tarifi)
Anlamazlıktan gelme Deccaliyet'e yardım eden insanların özelliğidir Şu anda gerçekleşen ahirzaman alameti: Deccal komitesi dağılıyor.
Cübbeli'ye cevaplar - 216 (Cübbeli Deccal ile ilgili müteşabih hadisleri yanlış yorumluyor) Bilimsel görünümlü bir büyü olan Darwinizm, Hz. Adem'den kıyamete kadarki en büyük Deccali olaydır
Cübbeli'ye cevaplar - 208 (Sayın Adnan Oktar'ın Dabbetül Arz ve Deccal hakkındaki açıklamaları) Fatır Suresi'nde bir kısım yobazların aldatmaya çalışacaklarına işaretler, Deccal'e bakan ayetler
Hz. Muhammed (sav) hadisinde ''ümmetimden başları sarıklı 70.000 kişi Deccal'e tabi olacaktır.'' buyurmuştur. Cübbeli'ye cevaplar - 166 (Ahir zamanda bazı âlimler Deccalin ordusu ile ittifak kuracaklardır)
Cübbeli'ye cevaplar - 149 ( Ahir zamanda sarıklı, cübbeli yetmiş bin kişi Deccale tabi olacaktır ) Ahir zaman Deccali
Cübbeli'ye cevaplar - 130 (Darwinizm Deccaliyettir) Hıristiyanlıktaki Deccal anlayışı
Masonlar, bazı Evanjeliklere Müslümanları Deccal ordusu olarak göstermek istemiştir. Müslümanlar sevgi ve şefkat ordusudur Ahir zaman'da Deccaliyet en güçlü olarak kuzey ülkelerinde bulunacaktır
Allah karşıtı en büyük organizasyon olan Deccali (Antikrist) sistemi tanımak Deccal nerede ve nasıl yok edilecektir
Yahudi ve Hıristiyanlar Mesih Deccal'in oyununa karşı dikkatli olmalıdır Müslümanlar Deccalin oyunlarına karşı uyanık olmalıdır
Müslümanlardan Deccale uyanlar olacak mı? Hıristiyanların beklediği Deccal
Darwinizm ahir zamanın Deccaliyetidir Deccaliyet
Cübbeli'ye cevaplar - 62 (Sayın Adnan Oktar'ın Deccaliyet, Hz. Mehdi (a.s.) ve ahir zaman hakkındaki açıklamaları ) Müslümanlar ve kitap ehli Deccaliyet'e karşı birlik olmalıdırlar
Hz. İsa (a.s)'nın Deccal ile mücadelesi  

 

 

Yazar Hakkında - Diğer Siteler - Email - Üye Ol -


Bu sitede yayınlanan tüm materyali, siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin
kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz. www.mehdi-deccal-masonluk.com

BU SİTE HARUN YAHYA'NIN ESERLERİNDEN FAYDALANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

www.harunyahya.org